آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت خدمات و تجهیزات پزشکی

استخدام کارشناس فروش در شرکت خدمات و تجهیزات پزشکی

1399-02-28

استخدام کارشناس فروش در شرکت خدمات و تجهیزات پزشکی دارای لیسانس مهندسی پزشکی یا مهندسی برق در محیط کاری مناسب و آشنا با نرم افزارهای مرتبط با حقوق خوب و به صورت تمام وقت

استخدام کارشناس فروش در شرکت خدمات و تجهیزات پزشکی دارای لیسانس مهندسی پزشکی یا مهندسی برق در محیط کاری مناسب و آشنا با نرم افزارهای مرتبط با حقوق خوب و به صورت تمام وقت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی