آگهی استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی

استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی

1399-02-30

استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی در منطقه مرزداران و اشرفی اصفهانی آشنا به حسابداری بازرگانی و مسلط به برنامه های ورد و اکسل در محیط کاری مناسب و با حقوق توافقی

استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی در منطقه مرزداران و اشرفی اصفهانی آشنا به حسابداری بازرگانی و مسلط به برنامه های ورد و اکسل در محیط کاری مناسب و با حقوق توافقی

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی