آگهی استخدام عکاس حرفه ای در موسسه معتبر

استخدام عکاس حرفه ای در موسسه معتبر

1399-02-28

استخدام عکاس حرفه ای خانم / آقا در موسسه معتبر- حداکثر سن 35سال مسلط به عکاسی صنعتی و تبلیغات- دارای تجهیزات کامل عکاسی و این تجهیزات در رزومه ذکر شود- آشنایی به نرم افزارهای مرتبط- حقوق طبق وزارت کار همراه با بیمه و مزایا

استخدام عکاس حرفه ای خانم / آقا در موسسه معتبر- حداکثر سن 35سال مسلط به عکاسی صنعتی و تبلیغات- دارای تجهیزات کامل عکاسی و این تجهیزات در رزومه ذکر شود- آشنایی به نرم افزارهای مرتبط- حقوق طبق وزارت کار همراه با بیمه و مزایا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی