آگهی استخدام معلم زبان انگلیسی در منزل

استخدام معلم زبان انگلیسی در منزل

1399-02-30

استخدام معلم زبان انگلیسی فقط خانم در منزل - دارای سابقه کار و تدریس از پایه برای دختر بچه کلاس دوم - حرفه ای و باحوصله- همراه با حقوق توافقی

استخدام معلم زبان انگلیسی فقط خانم در منزل - دارای سابقه کار و تدریس از پایه برای دختر بچه کلاس دوم - حرفه ای و باحوصله- همراه با حقوق توافقی

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی