آگهی استخدام راننده نیسان در قالیشویی

استخدام راننده نیسان در قالیشویی

1399-02-27

استخدام راننده نیسان در قالیشویی در منطقه خاقانی تهران از بین رانندگان ساکن شرق تهران دارای گواهینامه و آشنا با مناطق تهران و سابقه رانندگی با نیسان با حقوق توافقی

استخدام راننده نیسان در قالیشویی در منطقه خاقانی تهران از بین رانندگان ساکن شرق تهران دارای گواهینامه و آشنا با مناطق تهران و سابقه رانندگی با نیسان با حقوق توافقی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی