آگهی استخدام راننده گریدر در کارخانه تولیدی

استخدام راننده گریدر در کارخانه تولیدی

1399-02-27

استخدام راننده گریدر در کارخانه تولیدی در محیط کاری مناسب برای انجام کار به صورت دائمی و با امنیت شغلی با حقوق عالی - لطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتر بگیرید.

استخدام راننده گریدر در کارخانه تولیدی در محیط کاری مناسب برای انجام کار به صورت دائمی و با امنیت شغلی با حقوق عالی - لطفا تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتر بگیرید.

تهران حسن آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی