آگهی استخدام حسابدار فروش در بازار آهن

استخدام حسابدار فروش در بازار آهن

1399-02-25

استخدام حسابدار فروش خانم در بازار آهن مسلط به برنامه های سپیدار و پاتریس دارای فن بیان قوی و خوش صحبت با حقوق و مزایای قانونی و بیمه تامین اجتماعی

استخدام حسابدار فروش خانم در بازار آهن مسلط به برنامه های سپیدار و پاتریس دارای فن بیان قوی و خوش صحبت با حقوق و مزایای قانونی و بیمه تامین اجتماعی

تهران صالح آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی