آگهی استخدام راننده میکسر در کارخانه

استخدام راننده میکسر در کارخانه

1399-02-25

استخدام راننده میکسر در کارخانه در منطقه اتحاد تهران به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای قانونی - برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.

استخدام راننده میکسر در کارخانه در منطقه اتحاد تهران به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای قانونی - برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی