آگهی استخدام حسابدار بازنشسته در موسسه خصوصی

استخدام حسابدار بازنشسته در موسسه خصوصی

1399-02-25

استخدام حسابدار بازنشسته در موسسه خصوصی با شرایط کاری مناسب به صورت تمام وقت. بقیه اطلاعات، بعد از بررسی رزومه و به صورت تلفنی ارائه خواهد شد.

استخدام حسابدار بازنشسته در موسسه خصوصی با شرایط کاری مناسب به صورت تمام وقت. بقیه اطلاعات، بعد از بررسی رزومه و به صورت تلفنی ارائه خواهد شد.

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی