آگهی استخدام بازاریاب تلفنی در موسسه بازرگانی

استخدام بازاریاب تلفنی در موسسه بازرگانی

1399-02-25

استخدام بازاریاب تلفنی خانم در موسسه بازرگانی دارای روابط عمومی بالا و خوش صحبت با سن 20 تا 30 ساله با حقوق ثابت و همراه با حقوق پورسانت

استخدام بازاریاب تلفنی خانم در موسسه بازرگانی دارای روابط عمومی بالا و خوش صحبت با سن 20 تا 30 ساله با حقوق ثابت و همراه با حقوق پورسانت

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی