آگهی استخدام حسابدار در دفتر اداری

استخدام حسابدار در دفتر اداری

1399-02-25

استخدام حسابدار در دفتر اداری مسلط به برنامه هلو در منطقه جمهوری دارای یک سال سابقه کار به صورت تمام وقت با حقوق دو میلیون تومان و بیمه تامین اجتماعی از ماه دوم

استخدام حسابدار در دفتر اداری مسلط به برنامه هلو در منطقه جمهوری دارای یک سال سابقه کار به صورت تمام وقت با حقوق دو میلیون تومان و بیمه تامین اجتماعی از ماه دوم

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی