آگهی استخدام کارمند فروش در فروشگاه موبایل چارسو

استخدام کارمند فروش در فروشگاه موبایل چارسو

1399-02-24

استخدام کارمند فروش در فروشگاه موبایل چارسو دارای 3 سال سابقه کار در فروشگاه موبایل در محیط کاری مناسب برای شیفت صبح و شیفت عصر با حقوق مناسب

استخدام کارمند فروش در فروشگاه موبایل چارسو دارای 3 سال سابقه کار در فروشگاه موبایل در محیط کاری مناسب برای شیفت صبح و شیفت عصر با حقوق مناسب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی