آگهی استخدام حسابدار در کارخانه تولیدی

استخدام حسابدار در کارخانه تولیدی

1399-02-24

استخدام حسابدار در کارخانه تولیدی آشنا به برنامه های حسابداری و برنامه آفیس و آشنا به کلیه گزارشات مالی و ارزش افزوده و بیمه و مالیات با حقوق و مزایای قانونی و بیمه تامین اجتماعی

استخدام حسابدار در کارخانه تولیدی آشنا به برنامه های حسابداری و برنامه آفیس و آشنا به کلیه گزارشات مالی و ارزش افزوده و بیمه و مالیات با حقوق و مزایای قانونی و بیمه تامین اجتماعی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی