آگهی استخدام کارشناس فروش در فروشگاه لوازم الکتریکی

استخدام کارشناس فروش در فروشگاه لوازم الکتریکی

1399-02-23

استخدام کارشناس فروش در فروشگاه لوازم الکتریکی در محیط کاری مناسب و حقوق توافقی. لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

استخدام کارشناس فروش در فروشگاه لوازم الکتریکی در محیط کاری مناسب و حقوق توافقی. لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی