آگهی استخدام راننده وانت با نیسان یخچالدار در شرکت پخش

استخدام راننده وانت با نیسان یخچالدار در شرکت پخش

1399-02-23

استخدام راننده وانت با نیسان یخچالدار در شرکت پخش آشنا به مناطق تهران بابت پخش مواد غذایی با حقوق روزانه برابر 220 هزار تومان و مزایا

استخدام راننده وانت با نیسان یخچالدار در شرکت پخش آشنا به مناطق تهران بابت پخش مواد غذایی با حقوق روزانه برابر 220 هزار تومان و مزایا

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی