آگهی استخدام حسابدار خانم در شرکت تولیدی

استخدام حسابدار خانم در شرکت تولیدی

1399-02-23

استخدام حسابدار خانم در شرکت تولیدی مسلط به برنامه حسابداری هلو و آشنا با سیستم حقوق و دستمزد در محیط کاری مناسب و امکان پیشرفت شغلی به صورت تمام وقت

استخدام حسابدار خانم در شرکت تولیدی مسلط به برنامه حسابداری هلو و آشنا با سیستم حقوق و دستمزد در محیط کاری مناسب و امکان پیشرفت شغلی به صورت تمام وقت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی