آگهی استخدام موتور سوار در پیک موتوری

استخدام موتور سوار در پیک موتوری

1399-02-23

استخدام موتور سوار در پیک موتوری برای شیفت صبح و شیفت عصر با درآمد عالی آشنا به مناطق تهران، با جای پارک مناسب و محل مخصوص استراحت رانندگان، مدارک لازم: اصل شناسنامه، اصل سند موتور، ۱۰ میلیون تومان سفته

استخدام موتور سوار در پیک موتوری برای شیفت صبح و شیفت عصر با درآمد عالی آشنا به مناطق تهران، با جای پارک مناسب و محل مخصوص استراحت رانندگان، مدارک لازم: اصل شناسنامه، اصل سند موتور، ۱۰ میلیون تومان سفته

تهران نظام آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی