آگهی استخدام حسابدار در موسسه تجاری

استخدام حسابدار در موسسه تجاری

1399-02-23

استخدام حسابدار خانم در موسسه تجاری مسلط به امور حسابداری و آشنایی با نرم افزار برلیان و انجام امور بیمه و فاکتور نویسی دولتی در محیط کاری مناسب با حقوق توافقی

استخدام حسابدار خانم در موسسه تجاری مسلط به امور حسابداری و آشنایی با نرم افزار برلیان و انجام امور بیمه و فاکتور نویسی دولتی در محیط کاری مناسب با حقوق توافقی

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی