آگهی استخدام پزشک عمومی در مطب خصوصی برای مسوول فنی

استخدام پزشک عمومی در مطب خصوصی برای مسوول فنی

1399-02-23

استخدام پزشک عمومی خانم در مطب خصوصی برای مسوول فنی به صورت نیمه وقت برای سه روز در هفته مناسب برای پزشکان شاغل در درمانگاه در دو شیفت کاری

استخدام پزشک عمومی خانم در مطب خصوصی برای مسوول فنی به صورت نیمه وقت برای سه روز در هفته مناسب برای پزشکان شاغل در درمانگاه در دو شیفت کاری

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی