آگهی استخدام حسابدار در بانک کتاب طهران

استخدام حسابدار در بانک کتاب طهران

1399-02-23

استخدام حسابدار خانم در بانک کتاب طهران مسلط به برنامه هلو در محیط کاری مناسب و حقوق توافقی. کار به صورت حضوری است و امکان دورکاری وجود ندارد.

استخدام حسابدار خانم در بانک کتاب طهران مسلط به برنامه هلو در محیط کاری مناسب و حقوق توافقی. کار به صورت حضوری است و امکان دورکاری وجود ندارد.

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی