آگهی استخدام راننده آژانس با ماشین در تاکسی تلفنی

استخدام راننده آژانس با ماشین در تاکسی تلفنی

1399-02-23

استخدام راننده آژانس با ماشین دو گانه سوز در تاکسی تلفنی به صورت شبانه روزی با درآمد عالی با رعایت کامل نوبت و معرفی برای کارت سوخت و طرح

استخدام راننده آژانس با ماشین دو گانه سوز در تاکسی تلفنی به صورت شبانه روزی با درآمد عالی با رعایت کامل نوبت و معرفی برای کارت سوخت و طرح

تهران فشم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی