آگهی استخدام راننده کامیونت با ماشین در شرکت پخش لوازم خانگی

استخدام راننده کامیونت با ماشین در شرکت پخش لوازم خانگی

1399-02-22

استخدام راننده کامیونت با ماشین در شرکت پخش لوازم خانگی با حداکثر 40 سال سن ترجیحا دارای ماشین ایسوزو با حقوق و مزایای قانونی و بیمه تامین اجتماعی

استخدام راننده کامیونت با ماشین در شرکت پخش لوازم خانگی با حداکثر 40 سال سن ترجیحا دارای ماشین ایسوزو با حقوق و مزایای قانونی و بیمه تامین اجتماعی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی