آگهی استخدام کارگر ساده جهت کار در کارخانه

استخدام کارگر ساده جهت کار در کارخانه

1397-07-19

استخدام کارگر ساده در کارخانه (راننده ایسوزو) با حقوق مکفی و مزایای عالی ، پایه حقوق 2/500 همراه با جای خواب

استخدام کارگر ساده در کارخانه (راننده ایسوزو) با حقوق مکفی و مزایای عالی ، پایه حقوق 2/500 همراه با جای خواب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی