آگهی استخدام حسابدار در شرکت تولیدی

استخدام حسابدار در شرکت تولیدی

1399-02-22

استخدام حسابدار در شرکت تولیدی دارای حداقل 5 سال سابقه کار به صورت تمام وقت با حقوق مناسب - نیازی به انجام امور مربوط به مالیات وجود ندارد.

استخدام حسابدار در شرکت تولیدی دارای حداقل 5 سال سابقه کار به صورت تمام وقت با حقوق مناسب - نیازی به انجام امور مربوط به مالیات وجود ندارد.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی