آگهی استخدام کارمند فروش در فروشگاه فرش ماشینی پاسارگاد

استخدام کارمند فروش در فروشگاه فرش ماشینی پاسارگاد

1399-02-22

استخدام کارمند فروش در فروشگاه فرش ماشینی پاسارگاد از بین خانم ها یا آقایان مجرد دارای تجربه در زمینه فروش فرش در محیط کاری مناسب و با حقوق توافقی

استخدام کارمند فروش در فروشگاه فرش ماشینی پاسارگاد از بین خانم ها یا آقایان مجرد دارای تجربه در زمینه فروش فرش در محیط کاری مناسب و با حقوق توافقی

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی