آگهی استخدام طراح و گرافیست در آموزشگاه و استودیو

استخدام طراح و گرافیست در آموزشگاه و استودیو

1399-02-20

استخدام طراح و گرافیست جوان در آموزشگاه و استودیو به صورت دورکاری و روز کاری به صورت تمام وقت با حقوق ثابت و پور سانت

استخدام طراح و گرافیست جوان در آموزشگاه و استودیو به صورت دورکاری و روز کاری به صورت تمام وقت با حقوق ثابت و پور سانت

بندرعباس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی