آگهی استخدام مربی مهد کودک در غرب تهران

استخدام مربی مهد کودک در غرب تهران

1399-02-18

استخدام مربی خانم برای مهد کودک حرفه ای و با حوصله در غرب تهران دارای گواهی و سابقه کار مرتبط و حداقل 3 سال تجربه کار درمهد کودک- حقوق به صورت توافقی

استخدام مربی خانم برای مهد کودک حرفه ای و با حوصله در غرب تهران دارای گواهی و سابقه کار مرتبط و حداقل 3 سال تجربه کار درمهد کودک- حقوق به صورت توافقی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی