آگهی استخدام مدرس زبان انگلیسی در آکادمی زبان های خارجی

استخدام مدرس زبان انگلیسی در آکادمی زبان های خارجی

1399-02-18

استخدام مدرس زبان انگلیسی حرفه ای در آکادمی زبان های خارجی در سراسر ایران جهت تدریس خصوصی انلاین و غیر حضوری و دور کاری - مبلغ حقوق درخواستی بابت هر ساعت آموزش توافقی و به عهده شما میباشد. تعیین روز و ساعت به عهده استاد میباشد.

استخدام مدرس زبان انگلیسی حرفه ای در آکادمی زبان های خارجی در سراسر ایران جهت تدریس خصوصی انلاین و غیر حضوری و دور کاری - مبلغ حقوق درخواستی بابت هر ساعت آموزش توافقی و به عهده شما میباشد. تعیین روز و ساعت به عهده استاد میباشد.

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی