آگهی استخدام راننده وانت نیسان در شرکت سلولوزی

استخدام راننده وانت نیسان در شرکت سلولوزی

1399-02-13

استخدام راننده وانت نیسان در شرکت سلولوزی در محیط کاری مناسب به صورت مناسب با حقوق توافقی. لطفا متقاضیان محدوده سازمان آب تماس بگیرند.

استخدام راننده وانت نیسان در شرکت سلولوزی در محیط کاری مناسب به صورت مناسب با حقوق توافقی. لطفا متقاضیان محدوده سازمان آب تماس بگیرند.

تهران حکیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی