آگهی استخدام کارمند فروش در بازار گل

استخدام کارمند فروش در بازار گل

1399-02-16

استخدام کارمند فروش در بازار گل به صورت تمام وقت. ساعت کار از 4.5 صبح تا 14 همه روزه حتی روزهای تعطیل می باشد. حقوق پایه به صورت ثابت برابر یک و نیم میلیون تومان.

استخدام کارمند فروش در بازار گل به صورت تمام وقت. ساعت کار از 4.5 صبح تا 14 همه روزه حتی روزهای تعطیل می باشد. حقوق پایه به صورت ثابت برابر یک و نیم میلیون تومان.

آبادان آهنگ

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی