آگهی استخدام راننده موتورسیکلت با وسیله نقلیه در پیک

استخدام راننده موتورسیکلت با وسیله نقلیه در پیک

1399-02-15

استخدام راننده موتورسیکلت با وسیله نقلیه و گواهینامه در پیک بابت جابجایی کپسول های آتش نشانی به صورت نیمه وقت از ساعت 8:30 تا 15:30 با حقوق ثابت و هزینه بنزین بدون بیمه تامین اجتماعی

استخدام راننده موتورسیکلت با وسیله نقلیه و گواهینامه در پیک بابت جابجایی کپسول های آتش نشانی به صورت نیمه وقت از ساعت 8:30 تا 15:30 با حقوق ثابت و هزینه بنزین بدون بیمه تامین اجتماعی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی