آگهی استخدام حسابدار در فروشگاه لوازم ورزشی

استخدام حسابدار در فروشگاه لوازم ورزشی

1399-02-15

استخدام حسابدار در فروشگاه لوازم ورزشی آشنا به حسابداری تولیدی و مسلط به برنامه هلو و بارکد به صورت تمام وقت از ساعت ده صبح تا شش بعدازظهر

استخدام حسابدار در فروشگاه لوازم ورزشی آشنا به حسابداری تولیدی و مسلط به برنامه هلو و بارکد به صورت تمام وقت از ساعت ده صبح تا شش بعدازظهر

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی