آگهی استخدام مدرس زبان انگلیسی در منزل

استخدام مدرس زبان انگلیسی در منزل

1399-02-15

استخدام مدرس حرفه ای خانم زبان انگلیسی در منزل دانش آموز- آشنا به کامپیوتر با مدرک تحصیلی مرتبط و همچنین سابقه کار تدریس زبان- همراه با حقوق مناسب و خوب

استخدام مدرس حرفه ای خانم زبان انگلیسی در منزل دانش آموز- آشنا به کامپیوتر با مدرک تحصیلی مرتبط و همچنین سابقه کار تدریس زبان- همراه با حقوق مناسب و خوب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی