آگهی استخدام راننده با نیسان جهت همکاری در شرکت درب ضد سرقت و داخلی

استخدام راننده با نیسان جهت همکاری در شرکت درب ضد سرقت و داخلی

1397-08-28

استخدام راننده با نیسان جهت همکاری در شرکت درب ضد سرقت و داخلی با حقوق عالی (در هفته دوروز سفر به خارج استان (تهران))

استخدام راننده با نیسان جهت همکاری در شرکت درب ضد سرقت و داخلی با حقوق عالی (در هفته دوروز سفر به خارج استان (تهران))

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی