آگهی استخدام مربی زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان جویا

استخدام مربی زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان جویا

1399-02-09

استخدام مربی حرفه ای خانم و جوان زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان جویا - دارای تجربه و سابقه کاری مرتبط مدرک حداقل لیسانس کار به صورت حضوری در آموزشگاه میباشد همراه با حقوق خوب

استخدام مربی حرفه ای خانم و جوان زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان جویا - دارای تجربه و سابقه کاری مرتبط مدرک حداقل لیسانس کار به صورت حضوری در آموزشگاه میباشد همراه با حقوق خوب

اصفهان ملک شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی