آگهی استخدام مدرس دوره ابتدایی در موسسه مجاز

استخدام مدرس دوره ابتدایی در موسسه مجاز

1399-02-09

استخدام مدرس با تجربه و حرفه ای دوره ابتدایی در موسسه مجاز جهت تدریس کلاس اول ابتدایی همراه با مدرک مرتبط و حداقل لیسانس با حقوق مناسب

استخدام مدرس با تجربه و حرفه ای دوره ابتدایی در موسسه مجاز جهت تدریس کلاس اول ابتدایی همراه با مدرک مرتبط و حداقل لیسانس با حقوق مناسب

اصفهان حکیم نظامی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی