آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در فروشگاه اینترنتی ابزار

استخدام کارمند تولید محتوا در فروشگاه اینترنتی ابزار

1399-02-14

استخدام کارمند تولید محتوا در فروشگاه اینترنتی ابزار، تمام وقت از ساعت 9/30 الی 18، حقوق بین 2/5 تا 3 میلیون تومان بدون بیمه، خانم/آقا

استخدام کارمند تولید محتوا در فروشگاه اینترنتی ابزار، تمام وقت از ساعت 9/30 الی 18، حقوق بین 2/5 تا 3 میلیون تومان بدون بیمه، خانم/آقا

آبادان حسن آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی