آگهی استخدام کارمند کامپیوتر در تولیدی میز بیلیارد

استخدام کارمند کامپیوتر در تولیدی میز بیلیارد

1399-02-14

استخدام کارمند کامپیوتر در تولیدی میز بیلیارد، خانم 20 تا 30 سال، آشنا به اینترنت و آفیس، تمام وقت از ساعت 8/30 الی 17 با حقوق وزارت کار + بیمه

استخدام کارمند کامپیوتر در تولیدی میز بیلیارد، خانم 20 تا 30 سال، آشنا به اینترنت و آفیس، تمام وقت از ساعت 8/30 الی 17 با حقوق وزارت کار + بیمه

آبادان پاکدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی