آگهی استخدام مدرس زبان انگلیسی در موسسه مجاز

استخدام مدرس زبان انگلیسی در موسسه مجاز

1399-02-15

استخدام مدرس زبان انگلیسی حرفه ای و خلاق در موسسه مجاز- داشتن مدرک تحصیلی و تجربه آموزش لازم است.حقوق توافقی میباشد لطفا رزومه و مبلغ برای هر ساعت تدریس را ارسال نمایید تا در صورت لزوم با شما تماس گرفته شود.

استخدام مدرس زبان انگلیسی حرفه ای و خلاق در موسسه مجاز- داشتن مدرک تحصیلی و تجربه آموزش لازم است.حقوق توافقی میباشد لطفا رزومه و مبلغ برای هر ساعت تدریس را ارسال نمایید تا در صورت لزوم با شما تماس گرفته شود.

آبادان نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی