آگهی استخدام بازاریاب فعال در شرکت ساختمانی

استخدام بازاریاب فعال در شرکت ساختمانی

1399-02-14

استخدام بازاریاب فعال در شرکت ساختمانی دارای روابط عمومی بالا آشنا به مناطق شهرهای کرج و تهران با حقوق توافقی

استخدام بازاریاب فعال در شرکت ساختمانی دارای روابط عمومی بالا آشنا به مناطق شهرهای کرج و تهران با حقوق توافقی

آبادان شمیران نو

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی