آگهی استخدام حسابدار در شرکت تولیدی رنگ

استخدام حسابدار در شرکت تولیدی رنگ

1399-02-15

استخدام حسابدار در شرکت تولیدی رنگ دارای ۵ سال سابقه کار مسلط به برنامه سپیدار و ارزش افزوده با حقوق و مزایای قانونی و بیمه تامین اجتماعی

استخدام حسابدار در شرکت تولیدی رنگ دارای ۵ سال سابقه کار مسلط به برنامه سپیدار و ارزش افزوده با حقوق و مزایای قانونی و بیمه تامین اجتماعی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی