آگهی استخدام حسابدار در فروشگاه جمهوری

استخدام حسابدار در فروشگاه جمهوری

1399-02-14

استخدام حسابدار خانم متاهل در فروشگاه جمهوری مسلط به برنامه های هلو و اکسل با حقوق توافقی

استخدام حسابدار خانم متاهل در فروشگاه جمهوری مسلط به برنامه های هلو و اکسل با حقوق توافقی

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی