آگهی استخدام راننده جوان با وانت در کارگاه عروسک سازی

استخدام راننده جوان با وانت در کارگاه عروسک سازی

1399-02-13

استخدام راننده جوان با وانت در کارگاه عروسک سازی به صورت پاره وقت و سه روز در هفته با حقوق ۲ میلیون تومان

استخدام راننده جوان با وانت در کارگاه عروسک سازی به صورت پاره وقت و سه روز در هفته با حقوق ۲ میلیون تومان

آبادان افسریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی