آگهی استخدام حسابدار خانم در فروشگاه استوک خاوران

استخدام حسابدار خانم در فروشگاه استوک خاوران

1399-02-13

استخدام حسابدار خانم در فروشگاه استوک خاوران در منطقه کاروان زیر نظر ادراه صنعت و معدن با حقوق ۲ میلیون تومان به صورت نیمه وقت

استخدام حسابدار خانم در فروشگاه استوک خاوران در منطقه کاروان زیر نظر ادراه صنعت و معدن با حقوق ۲ میلیون تومان به صورت نیمه وقت

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی