آگهی استخدام کارمند فروش در فروشگاه پارچه رومبلی

استخدام کارمند فروش در فروشگاه پارچه رومبلی

1399-02-13

استخدام کارمند فروش خانم در فروشگاه پارچه رومبلی با حقوق توافقی در محیط کاری مناسب

استخدام کارمند فروش خانم در فروشگاه پارچه رومبلی با حقوق توافقی در محیط کاری مناسب

آبادان یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی