آگهی استخدام مدیر مالی بازنشسته در شرکت خصوصی

استخدام مدیر مالی بازنشسته در شرکت خصوصی

1399-02-13

استخدام مدیر مالی بازنشسته در شرکت خصوصی دارای توانایی تحلیل مالی در محیط کاری مناسب و حقوق توافقی

استخدام مدیر مالی بازنشسته در شرکت خصوصی دارای توانایی تحلیل مالی در محیط کاری مناسب و حقوق توافقی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی