آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت تجهیزات آزمایشگاهی

استخدام کارشناس فروش در شرکت تجهیزات آزمایشگاهی

1399-02-13

استخدام کارشناس فروش در شرکت تجهیزات آزمایشگاهی خوش صحبت و دارای روابط عمومی بالا با حقوق مناسب دارای سابقه کار

استخدام کارشناس فروش در شرکت تجهیزات آزمایشگاهی خوش صحبت و دارای روابط عمومی بالا با حقوق مناسب دارای سابقه کار

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی