آگهی استخدام راننده سواری با ماشین ون در موسسه خصوصی

استخدام راننده سواری با ماشین ون در موسسه خصوصی

1399-02-13

استخدام راننده سواری با ماشین ون در موسسه خصوصی برای سرویس از پرند به شهرک غرب با حقوق توافقی

استخدام راننده سواری با ماشین ون در موسسه خصوصی برای سرویس از پرند به شهرک غرب با حقوق توافقی

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی