آگهی استخدام راننده سواری با ماشین در آژانس شهری

استخدام راننده سواری با ماشین در آژانس شهری

1399-02-06

استخدام راننده سواری با ماشین در آژانس شهری با سن بالای 50 سال به صورت تمام وقت با امکان جای خواب - مدل ماشین مهم نیست فقط از نظر فنی و ظاهری سالم باشد.

استخدام راننده سواری با ماشین در آژانس شهری با سن بالای 50 سال به صورت تمام وقت با امکان جای خواب - مدل ماشین مهم نیست فقط از نظر فنی و ظاهری سالم باشد.

تهران فشم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی