آگهی استخدام راننده وانت نیسان در فروشگاه مصالح فروشی

استخدام راننده وانت نیسان در فروشگاه مصالح فروشی

1399-02-10

استخدام راننده وانت نیسان در فروشگاه مصالح فروشی به صورت تمام وقت بدون بیمه تامین اجتماعی

استخدام راننده وانت نیسان در فروشگاه مصالح فروشی به صورت تمام وقت بدون بیمه تامین اجتماعی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی